Vrouw

Dit is een vrouwvriendelijke gym. Ongewenste opmerkingen, fluitgeluiden of andere geluiden kan leiden tot ontzegging van de gym.

– Ook staren is irritant. –

Het is volledig vanzelfsprekend, maar toch lichten wij dit graag even extra toe. Wellicht heb je het, als vrouw zijnde, wel eens ervaren: je wordt nagestaard, er wordt naar je gefloten of je voelt je op een andere manier geïntimideerd. Ontzettend vervelend, want je zit hier niet op te wachten én je zou je overal veilig moeten kunnen voelen. Mannen hebben hier vaak minder last van, maar vrouwen herkennen dit regelmatig.

010GYM maakt zich hard voor het gevoel van veiligheid en vrijheid. Bij ons hoef je dan ook niet bang te zijn dat zoiets dergelijks, als hierboven beschreven, jou overkomt. Met elkaar zorgen we voor een fijne omgeving, waar sporten en een fijne sfeer voorop staan.

Ter verduidelijking: voor macho-/intimiderend gedrag is binnen de muren van 010GYM geen ruimte en zulk gedrag resulteert dan ook in een ontzegging van het lidmaatschap.

Kom sporten in Rotterdam bij 010GYM. Wil je je meteen inschrijven? Klik hier!